Dr. Damla Til Öğüt

Dr. Damla Til Öğüt, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarındaki lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde yarı burslu olarak tamamladı. Lisans eğitimi boyunca GATA ve Fransız Lape Hastanesi gibi hastanelerin açık ve kapalı psikiyatri servislerinde stajlar yaptı. Klinik Psikoloji alanındaki yüksek lisansını Queen Mary University of London’da bitirdi. Yüksek lisans eğitimi boyunca Londra’da Kids Company adlı kuruluşun çatısı altında ilkokullarda çocuklarla oyun terapisi seansları yürüttü, göçmen ailelere psikolojik danışmanlık verdi ve çeşitli yuvalarda okul psikoloğu olarak çalıştı. Klinik psikoloji alanındaki doktora eğitimini Florida Institute of Technology’de tamamladı. Doktora yıllarında Dr. Damla Til Öğüt Amerika’daki halk sağlığı merkezlerinde yetişkinlerle bireysel terapi çalışmaları yaptı ve psikolojik değerlendirme süreçleri yürüttü. Aynı zamanda üniversitelerin danışmanlık merkezlerinde genç yetişkinlerle bireysel ve grup terapi uygulamaları yaptı, projektif testlerle ilgili eğitim süreçlerinde aktif rol aldı ve öğrenci-terapistlere vaka takibi, tedavi, vaka formülasyonu ve dokümantasyon konularında akran süpervizyonu verdi. Doktora boyunca yaptığı tüm bu çalışmalarla Elizabeth Wolf ödülüne layık görüldü.

Dr. Damla Til Öğüt yüksek lisans tezini yeme bozukluklarının gelişiminde ailesel faktörlerin rolü üzerine yazdı. Doktora tezi kapsamında ise boşanma durumunda çocukları koruyan aile-içi faktörleri araştırdı ve bu makalesi 2021 yılında Journal of Divorce and Remarriage’de yayınlandı. Dr. Damla Til Öğüt Türkiye’de, İngiltere’de ve Amerika’da klinik psikolog olarak uzun yıllar görev yaptı. Psikiyatri kliniklerinde ve okullarda psikoterapist olarak çalıştı, ebeveynlerle psikososyal çalışmalar yürüttü, danışmanlıklar verdi ve çok sayıda mesleki seminer düzenledi. Hala hem araştırmalarında hem de klinik pratiğinde aile içi ilişkiler, ailedeki yapısal değişiklikler ve bunun aile dinamikleri üzerindeki etkileri, ebeveynlik, boşanma ve ailenin psikopatoloji gelişimindeki rolü gibi konular üzerinde yoğunlaşmaya devam etmektedir.

Uzun yıllardır sürdürdüğü aile dinamikleri, boşanma ve ebeveynlik konularındaki araştırma ve çalışmalarını hem uzmanlar hem de aileler için Türkçe bir kaynağa dönüştürme hedefiyle kaleme aldığı Boşanma ve Ebeveynlik adlı kitabı 2021 yılında Varlık Yayınları’nda basıldı. Boşanma ve Ebeveynlik, tüm dünyadan derlenmiş bilimsel çalışmalara sırtını dayayan ve çok çeşitli vaka örnekleriyle zenginleşmiş yön gösterici bir rehber kitaptır. 2022 yılında ise bölüm yazarlığını ve editörlüğünü üstlendiği ikinci kitabı olan Çocuklarla Zor Konular yine Varlık Yayınları tarafından basıldı.

Dr. Damla Til Öğüt halen klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışmaktadır. Klinik pratiği aile-içi çatışma, boşanma, ayrılık, kayıp, yas, istismar ve ihmal başta olmak üzere birçok zorlu süreçten geçen çocuklar, gençler ve yetişkinlere destek olmak üzerine yoğunlaşmıştır.

Yetişkinlerle yürüttüğü bireysel psikoterapi uygulamalarında hümanistik ekole sırtını dayayarak birey-merkezli bir yaklaşımla çalışmaktadır. Ailelerle ve ebeveynlerle çalışırken sistemik, ilişkisel ve bağ-odaklı bir bakışla ebeveyn danışmanlığı vermektedir. Çocuklarla oyun terapisi yaklaşımları ve sanat terapisi tekniklerini entegre ederek çalışmaktadır.

Dr. Damla Til Öğüt 2011 yılından beri akademisyen olarak görev yapmaktadır ve bugüne kadar Işık Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi kurumlarda Türkçe ve İngilizce çeşitli dersler vermiştir. Psikolojide Etik, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Gelişimsel Psikopatoloji, Aile Terapileri ve Klinik Psikolojiye Giriş verdiği derslerden bazılarıdır. Buna ek olarak klinik süpervizör olarak alanda çalışan terapistlerin gelişim yolculuklarına eşlik etmekten büyük keyif almaktadır.