Boşanma Danışmanlığı

Boşanma danışmanlığı belirgin hedefleri olan, çözüm odaklı bir ebeveyn danışmanlığı çeşididir. Boşanmaya henüz karar veren veya boşanma sürecinde olan anne-babalar bu zorlayıcı olabilecek süreci çocuklara zarar vermeden en sağlıklı ve özenli şekilde yürütmek için bir uzmandan destek alırlar. Bu, ailenin çok hassas bir döneminde gerçekleşen, oldukça özel ve kıymetli bir eşlik ve rehberlik sürecidir.

Boşanma danışmanlığında hedefler genellikle aşağıdaki gibidir:

 • Boşanma ve bu sürece ait deneyimlerin ebeveynler ve çocukları arasındaki bağı zedelememesini ve bu sürecin çocukları örselemeden yürümesini sağlamak,
 • Ebeveynlerin boşanma kararını çocuklarıyla en doğru ve özenli şekilde paylaşmalarına destek vermek,
 • Ebeveynlerin çocuklarının içinde bulunduğu gelişimsel aşamayı ve bu aşamanın özelliklerini keşfetmelerine yardımcı olmak; böylece çocuğun tepkilerini, hassasiyetlerini ve duygularını bu yeni bakış açısıyla okuyabilir olmalarına yardım etmek
 • Ebeveynlerin çocuklarının mizacına, kişilik yapısına ve özelliklerine uygun şekilde ona yaklaşmayı ögrenmelerine yardım etmek, ve boşanma sürecini tüm bu farkındalıklar ışığında sağlıklı bir şekilde yürütmelerine destek vermek.
 • Boşanma süresince çocuğun duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını okuyabilir ve kapsayıcı ve sağlıklı bir tonda yanıt verebilir hale gelmelerini sağlamak
 • Boşanma ve sonrasında anne-çocuk, baba-çocuk ve anne-baba arasındaki iletişimin sağlıklı ve etkili bir şekilde kurulmasına ve yürümesine yardımcı olmak,
 • Boşanma sonrası hayatın çocukların sağlıklı duygusal, ruhsal ve fiziksel gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanmasına yardımcı olmak (görüşme sıklığı, evlerin düzeni, kurallar ve rutinlerin planlanması gibi)

Boşanma ve boşanma danışmanlığı, Dr. Damla Til Öğüt’ün uzmanlık alanlarından biridir ve bu konuda yoğun akademik ve klinik çalışmaları mevcuttur:

 • Amerika da doktora yılları boyunca boşanma ve aile üzerine deneyim kazanmıştır. Florida’da boşanan ailelerin yetişkin çocuklarıyla 2 sene süren bir çalışma yürütmüş ve doktora tezini boşanma sürecinde çocukları koruyan aile içi faktörler üzerine yazmıştır.
 • Doktora tezi üzerine yazdığı makale Journal of Divorce and Remarriage tarafından kabul edilmiş ve 2021 yılında basılmıştır.
 • Tüm bu çalışmalarını ve deneyimlerini ailelere ve uzmanlara yol gösteren bir kaynağa dönüştürme hedefiye kaleme aldığı Boşanma ve Ebeveynlik adlı ilk kitabı 2021 yılında Varlık Yayınları tarafından basılmıştır.
 • Editörlüğünü yaptığı Çocuklarla Zor Konular isimli ikinci kitabı 2022 yılında Varlık Yayınları tarafından basılmıştır. Aynı kitapta Boşanma ve Çocuk başlıklı bir bölümü kaleme almıştır.
 • Türk Psikologlar Derneği bünyesinde Boşanmaya Temas Etmek isimli 7 saatlik kapsamlı bir uzman eğitimi oluşturmuş ve bunu yürütmüştür.
 • Okullarda boşanma, aile içi çatışma, bunların çocuklara etkisi gibi konularda velilere seminerler vermektedir.
 • Uzmanlara yönelik tasarladığı Boşanma ve Aile İçi Çatışma İle Çalışmak eğitimi alandaki uzmanların bu konudaki yeterliliğini arttırma hedefiyle 2022 yılından beri dönem dönem açılmaktadır.
 • Zor süreçlerden geçen ailelerle çalışan psikoterapistlere düzenli olarak klinik süpervizyon desteği sağlamaktadır.
 • Kendi kurduğu Lea Klinik bünyesinde ailelere Boşanma Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Çalışma Alanlarım