Süpervizyon

Klinik bilgi ve beceriler, teorik ve akademik eğitimlerde belli bir noktaya kadar öğrenilir fakat başarılı, etkin ve yetkin bir psikoterapist olmak bundan çok daha fazlasını gerektirir. Teorik eğitimler bir bakıma binanın temelini oluşturur diyebiliriz ve sağlam bir temel olmadığı noktada sağlam bir bina inşa etmek mümkün değildir. Öte yandan binanın sağlamlığı için temelin sağlamlığı yeterli değildir; inşaatı yaparken kullanılan tüm malzemelerin kalitesi, zamanlamalar ve doğru kişilerin doğru sorumlulukları üstlendiği bir süreç tasarlamak da kritiktir. Psikoterapist olma yolculuğunda da alınan teorik eğitimler düzenli klinik süpervizyonla desteklendiği taktirde sağlam ve yetkin klinisyenler yetişir.

Psikoterapi sırtını bilime dayayan bir sanattır ve her psikoterapist bu sanatı nasıl icra edeceğini belirleme surecinde, kendi tarzını ve yöntemlerini zaman içinde ince ince işler ve olgunlaştırır. Bu noktada psikoterapist olmayı ögrenirken usta-çırak ilişkisi esastır. Uzman, kendinden daha tecrübeli bir psikoterapist ile çalışırken güvenli ve sınırları net bir ilişki içinde hem vakalarını ve kurduğu terapötik ilişkileri tartışma hem de kendi zorlanmalarını ve iç çatışmalarını ifade etme ve isleme fırsatı bulur.

Süpervizyon alabilmek için aktif olarak danışan görüyor olmak gerekir. Süpervizyon alan uzmanın ihtiyaçları, eksikleri veya geliştirmek istediği beceriler hangi alanlarda ise o alanlara odaklanmak uygun olacaktır. Klinik süpervizyonun üzerinde durduğu ve kişinin bilgi, yetkinlik ve becerilerini güçlendirmek üzere çalışabileceği alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Akademik eğitimde öğrenilen klinik bilgi ve becerileri, teorilerin içinde kaybolmadan danışanların ihtiyaçlarına uygun şekilde seans odasında kullanmayı ögrenmek
  • Terapötik ilişki kurma sanatında ustalaşmak
  • Sağlıklı ve doğru şekilde anamnez alabilmek
  • Psikolojik değerlendirmenin inceliklerini kavramak
  • Sağlam ve doğru vaka formülasyonları olusturmak
  • İhtiyaçlara yönelik, gerçekçi ve bilimsel temelli bir tedavi planı hazırlayabilmek
  • Terapist olarak seans odasına kadar ulasan iç çatışmalar konusunda içgörü kazanmak, aktarım ve karşı aktarım süreçlerini değerlendirebilmeyi ögrenmek
  • Sağlam bir terapötik çerçeve kurabilmeyi, bunu zorlayıcı durumlarda dahi koruyabilmeyi ögrenmek
  • Etik kurallar ışığında doğru klinik kararlar vermekte ustalaşmak

Çalışma Alanlarım