Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn danışmanlığı özel ve çok kıymetli bir destek, eşlik ve rehberlik sürecidir.

Ebeveyn danışmanlığında hedefler genellikle aşağıdaki gibidir:

  • Ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanımasına yardımcı olmak,
  • Ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel aşamalarına doğru, kapsayıcı ve destekleyici bir şekilde eşlik edebilmelerine destek vermek,
  • Bu gelişimsel süreçlerin parçası olan zorlayıcı deneyimlerde (memeden ayrılma, tuvalet alışkanlığı kazanma, okula başlama gibi) ebeveynleri ve çocukları desteklemek,
  • Ebeveynlerin çocuklarının ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmelerine ve karşılayabilmelerine katkıda bulunmak,
  • Aile içi iletişimin sağlıklı ve etkili bir şekilde kurulmasına ve yürümesine yardımcı olmak,
  • Anne-babaların çocukları ile sağlam, sağlıklı, güvenli bir bağ kurmalarını sağlamak,
  • Anne-babaların çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına özenli ve doğru şekillerde yanıt vermelerine ve kapsayıcı bir ilişki geliştirmelerine destek vermek,
  • Aile içinde yaşanan zorlayıcı süreçlere (ayrılık, boşanma, ölüm, kayıplar, taşınma gibi) eşlik etmek ve çocukları örselemeden bu süreçlerin yürütülmesine yardımcı olmak.

Ebeveyn danışmanlığı bazen zorlayıcı dönemlerde başvurulan, net hedefleri olan, kısa vadeli ve çözüm odaklı bir süreç olarak karşımıza çıkar. Örneğin bazen anaokuluna başlayacak bir çocuğun ailesine bu süreci en sağlıklı şekilde yönetmek konusunda destek vermek gerekir. Bir diğer örnekte ise yurtdışına taşınan ve adaptasyon konusunda zorluklar yaşayan bir aileye bu süreçte destek vermek gerekebilir.

Birçok aile ise ortada belirgin ve büyük bir sorun yokken çocuk yetiştirme süreçlerinde bir uzmanın desteğine, yol arkadaşlığına ihtiyaç duyduğu için ebeveyn danışmanlığına başvurur. Bu noktada süreç daha uzun süreli planlanır ve çeşitli gelişimsel aşamalar boyu uzman aileye eşlik eder. Bu gibi süreçler sayesinde ebeveynler çocuklarıyla daha güvenli ve sağlam bir bağ kurarak, çocuklarının duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını daha iyi tanıyabilir ve karşılayabilir hale gelirler.

Bazen anne-baba danışmanlığı çocuğun terapisinin doğal bir parçası olarak belirli aralıklarla gerçekleşir. Bazen uzman, sadece anne-babalarla çalışır ve çocuk seansların parçası olmaz. Bazı durumlarda ise uzman çocuğu ve ebeveyni/ebeveynleri birlikte görmek isteyebilir.

Çalışma Alanlarım